cdu_icon

Cofnodi Ymwelwyr Ysgol

Dull modern, diogel, di-bapur ac effeithiol ar gyfer cofrestru ymwelwyr â’ch ysgol.

Mae CYNNAL wedi datblygu system ddigidol ddwyieithog arloesol i gofnodi ymwelwyr â’ch ysgol mewn proses ddiogel, syml a chyflym. Mae’r system ar gael fel app gwe flaengar (Progressive Web App), a gellir ei gosod ar iPad ar stondin yn y dderbynfa, neu unrhyw ddyfais sydd â phorwr.

 

 

 

Dewis diogel i gymryd lle llyfrau ymwelwyr. Gellir cofnodi symudiad pobl ar y safle gan ddefnyddio’r dewis modern hwn.

Gellir creu ffurflenni gwahanol i wahanol fathau o ymwelwyr. Mae’r meysydd yn gwbl addasadwy – byddwn yn creu’r ffurflenni gyda’r meysydd yn ôl eich gofynion! Gallwn hefyd ddiwygio’r telerau ac amodau yn ôl y gofyn er mwyn sicrhau bod ymwelwyr yn cytuno i unrhyw delerau ac amodau penodol ar gyfer eich ysgol.

Mae trosolwg byw o’r holl ymwelwyr ar gael i weinyddwyr drwy’r dashfwrdd gweinyddol. Gallwch weld y dashfwrdd gweinyddol drwy’r we (mynediad o unrhyw le). Yma, gall ymwelwyr gael eu logio i mewn/allan gan y gweinyddwr.

Nodweddion

k

Teilwra ffurflenni i ddiben eich ysgol

Ffurflenni gwahanol i wahanol fathau o ymwelwyr

agsdix-null

Dashfwrdd gweinyddol, fel fod modd gweld pwy sydd i fewn / allan ar unrhyw bryd.

iPad a Stondin

agsdix-null

Cofnodi’n ddi-gyswllt drwy ddefnyddio ffôn clyfar a chod QR

Ychwanegu eich logo / addasu’r lliwiau

 

 

Cost
Ysgolion sydd gyda CLG â CYNNAL: £77.44 + TAW y flwyddyn*
Ysgolion eraill: £118.74 + TAW y flwyddyn*
Cysylltwch â Cwmni CYNNAL, 01286 677 686 / info@gwasanaethdysgudigidol.cymru am wybodaeth bellach.

* * Costau wedi ei selio ar gostau blwyddyn ariannol 2020/21.
Mae costau ychwanegol am gael lliwiau / logo eich hysgol.
Noder y bydd angen caledwedd yn ychwanegol.